Vi skifter navn - og breder tech-paletten ud

Efter to år med stor succes under navnet ’Forum for Etisk AI’ skifter vi navn til ‘Forum for Emerging Tech’. Dette gør vi for at favne de nyeste teknologier og deres muligheder og udfordringer i en bredere definition.

Emerging tech kan defineres som en bred vifte af teknologier i konstant udvikling, og dækker bl.a. over kunstig Intelligens (AI), Artificial Reality (AR), metaverses og kvanteteknologi. Vi sætter stadig fokus på de juridiske, kommercielle og tekniske aspekter forbundet med brugen af de forskellige teknologier.  

Samtidig fortsætter det gode samarbejde omkring vores roundtables mellem Trifork og Gorrissen Federspiel - læs nærmere om vores forum nedenfor.

Tilmelding til event d. 14. maj i Aarhus og d. 15. maj i København 

Tirsdag den 14. maj og onsdag d. 15. maj afholder Trifork og Gorrissen Federspiel Forum for Emerging Tech i henholdsvis Aarhus og København.

Her sætter vi fokus på VR og Apple Vision Pro. 

Gorrissen Federspiel udforsker de juridiske udfordringer, der opstår i forbindelse med Spatial Computing/VR som bl.a. komplekse immaterielle problemstillinger og deres indvirkning på virksomheder.

Herudover ser vi frem til at byde velkommen til vores gæstetaler Jes Gram, CEO for Mirage Insights, der præsenterer den banebrydende platform, som omdefinerer fans engagement i sport gennem Apple Vision Pro.

Vi byder også velkommen til Rune Neesgaard, Senior Product Designer og David O’connor Bonde, Senior Product Designer fra Duckwise. De tager os med i designprocessen af VR spaces, foruden af afholde demo af Apple Vision Pro, i slutningen af dagens program. 

Vigtigt:
Apple Vision Pro kan prøves med- og uden kontaktlinser, men ikke med briller. Bruger du briller og har en synsfejl på mere end +-2, vil oplevelsen af vores demo ikke være optimal. Der er begrænset antal pladser til vores demo, og vi hører derfor gerne fra dig ved tilmelding, hvis du er interesseret i at prøve Apple Vision Pro. 


Agendaen for netværksmødet d. 14. og 15. maj 2024 ser sådan ud: 

Kl. 09.30-09.40

Velkomst og morgenmad

Kl. 09.40-10.05

Oplæg ved Gorrissen Federspiel

Kl. 10.05-10.30

Oplæg ved Mirage Insights

Kl. 10.30-10.40

Kort Pause

Kl. 10.40-11.10

Oplæg ved Duckwise

Kl. 11.10-11:15

Kort pause

Kl. 11.15-12.00

Apple Vision Pro demo og networking

Kl. 12.00-12.30

Frokost

 

Om Forum for Emerging Tech

Emerging technologies spiller i dag en væsentlig rolle i det danske erhvervsliv, og bruges på flere måder til at forbedre effektivitet, innovation og konkurrenceevne. Vi ser det både i kontakten med kunderne og de bagvedliggende administrations- og produktionsprocesser. Der skabes både besparelser, kvalitetssikring og nye forretningsmodeller – nogle gange i én og samme case - men er samtidig en ny disciplin for de fleste virksomheder. Mange står derfor tilbage med spørgsmål til bl.a. teknisk vurdering og implementering af teknologien eller til regulering, lovgivning og etik, der hindrer dem i at arbejde effektivt og proaktivt med de nyeste teknologier.

Formatet

Vi sørger for rammerne, kaffen og eksperterne, så I kan blive opdateret på den nyeste teknologi, trends og lovgivning – og så vi sammen kan diskutere de konkrete udfordringer, som I står overfor. Tre timer i godt selskab med eksperter, strateger og praktikere, der har fingrene i teknologierne til daglig. 

Deltagelse i dette forum er uden beregning.

Deltagerne

Vores forum henvender sig kun til virksomheder, som allerede arbejder med emerging tech i bred forstand – uanset om I har igangsat første projekt eller har stor erfaring bag jer. I vores forum handler det om at lade sig inspirere af andres gode erfaringer – og videregive egne. Vi sørger for, at deltagende virksomheder matches fornuftigt og ikke repræsenterer konkurrenter fra samme branche.

Temaerne

Vi tager løbende en række højaktuelle og relevante temaer op, herunder eksempelvis:

  • Generative AI, ophavsret og AI politikker - nye muligheder for anvendelsen af AI?
  • Artificial Reality - meningsfulde cases og deres regulatoriske implikationer?
  • EU Artificial Intelligence Act: Timing, prioritering og implementering af compliance?
  • Dokumentation af algoritmer: Hvordan håndteres mødet mellem det dynamiske og det dokumenterbare?

På vegne af Gorrissen Federspiel og Trifork ser vi frem til at møde jer i vores forum.

Værter

Gennem de seneste 15 år har Line beskæftiget sig med digital innovation fra både en strategisk rådgivningsmæssig, en kommerciel, og en investeringsvinkel. I 2016 startede rejsen med AI i rollen som problemløser for internationale virksomheder men også som et teknologiområde med egne rammebetingelser. Vores daglige omgang med AI og særligt etiske aspekter af AI har optaget Line fra første engagement. ‘Teori og strategi omkring etik bliver til konkrete - nogengange svære - operationelle valg i det enkelte AI løsning. Ofte er der ikke ét svar eller én implementering men et spektrum af muligheder og tilgange. Det er disse vi gerne vil belyse gennem Forum for Emerging Tech.
David Telyas bistår danske og udenlandske klienter med rådgivning indenfor 'digital business' og grænsefladen mellem jura og teknologi, herunder i relation til online platforme, software og nye teknologier som for eksempel NFT'er og kunstig intelligens. David beskæftiger sig i den forbindelse med immaterielle rettigheder, forbrugerret, markedsføringsret, databeskyttelse og relaterede juridiske områder af relevans for 'digital business.

Sign up